top of page

OPGELET: 


Alle onderstaande retreats worden enkel in het Engels gegeven. 

RETREATS

De CC retreats leggen de focus op het openen van je bewustzijn, je persoonlijke ontwikkeling en op het worden van een meer vrij, authentiek en holistisch mens. Onder leiding van CC oprichter en trainer Marc Steinberg doorga je een transformationeel proces naar meer eenheid, liefde en vrijheid. 

SHADOW & LIGHT RETREAT

De Shadow & Light Retreat is een uniek proces van 8 dagen waarin een veilige context wordt gecreëerd voor een diepe verkenning naar de onderdrukte delen in onszelf: onze donkere en lichte schaduwdelen.

In dit retreat maken we veelvuldig gebruik van dansmeditaties om het stof te verwijderen van waarachter onze schaduwen zich verschuilen. Tijdens de avonden brengen we deze schaduwen bewust naar buiten in de vorm van schaduwtheaters, waardoor onze schaduwen op een vrije en veilige manier kunnen worden verwerkt en gereïntegreerd.

Retreat prijs: €1575 (8 dagen), exclusief reiskosten en accommodatie.

Data:

21 - 28 maart 2022 (Zuid-Afrika)

6-13 mei 2022 (Kreta)

6-13 september 2022 (Kreta)

SOUL RETREAT

 

Beeld je voor een ogenblik in dat je ziel echt bestaat en zijn eigen plan voor jou in petto heeft. Dat je ziel oneindig veel sterker is dan dat jij ooit met een maximum aan daadkracht zou krijgen gemanifesteerd en zijn kracht ligt in het vermogen om je lot te sturen. Vanuit dit perspectief zal elke beslissing die je maakt en die niet in lijn ligt met jouw zielenplan, je ‘corrigeren’. Dat is wat we ongeluk, toeval of het lot noemen.

De Soul Retreat is een reis van 8 dagen in jouw zielendimensie. Niet alleen zal je helderheid krijgen over je eigen zielenpad maar doordat alle puzzelstukjes op hun plaats vallen,  zul je ook eindelijk het grotere plaatje zien van je eigen levenstraject.

Het doel van de Soul Retreat is om je blik te verruimen tot op zielenniveau, zodat je oog in oog kan komen te staan met je eigen levenslot en je eindelijk een antwoord zal kunnen krijgen op al je ‘waarom's’.

Retreat prijs: €1497 (8 dagen), exclusief reiskosten en accommodatie.

Data:

14 - 21 september 2022 (Kreta)

REBIRTH RETREAT

 

In dit buitengewone retreat ligt de focus op een van de grootste mysteries van ons bestaan: de dood.

De Rebirth Retreat bied een unieke gelegenheid om de dood in de ogen te zien in een persoonlijk ritueel om daarna terug op te staan in het leven.

 

Je komt oog in oog te staan met je grootste angsten en leert ze te omarmen door jezelf een plaats te geven in het grotere verhaal dat leven heet, maar ditmaal vervuld met een nog grotere passie voor het leven. Of zoals het spreekwoord zegt: ‘Als je niet sterft vooraleer je sterft, sterf je als je sterft’.

Na je wedergeboorte, word je ondersteund door een aantal diep transformerende processen om een fantastisch nieuwe blauwdruk te maken van een leven dat gealigneerd is met wie jij wil zijn en dat je de diepst mogelijke vervulling geeft.

Retreat prijs: €975, exclusief reiskosten en accommodatie.

 

Data:

14 - 18 maart 2022 (Zuid-Afrika)

HEART RETREAT

De Heart Retreat werd gecreëerd om je in contact te brengen met de magische taal van je lichaam en de kracht van je zintuigen ten volle te leren voelen en beleven.

Hoe zou het voor jou zijn als je je 100 % bewust zou zijn van de levensenergie die door je lichaam beweegt en je ziel laat dansen? En beeld je in dat je deze vrijheid en levendigheid kan beleven met een ander! En niet alleen een ander want de Heart Retreat begint in de eerste plaats bij jou, met een nieuw niveau van zelfliefde, zelfacceptatie en zelfrespect.

Retreat prijs: €1375, exclusief reiskosten en accommodatie.

Data:

16 - 22 mei 2022 (Kreta)

bottom of page