Relaties zonder routine


For English version, please scroll down

Routines. Ze komen van pas als je ze bewust inzet. Misschien om jezelf een nieuwe gezonde gewoonte aan te leren. Om je peuter wat structuur mee te geven of om een groot bedrijf efficiënter te laten functioneren.

Vaak ook zijn het absolute dooddoeners. In de relatie met je partner bijvoorbeeld. Wanneer seks en passie een vast plaatsje in de agenda hebben gekregen en rigoureus worden afgevinkt. Wanneer het afspreken met je schoonouders op zondag een vaste gewoonte is geworden waar met veel gezucht en rollende ogen naartoe wordt gewerkt. Of wanneer je merkt dat de dagelijkse telefoontjes met je moeder een herhaling zijn geworden van de vorige dag.

Moederdag, vaderdag, Valentijn, … allemaal een vorm van routine. Opgelegde feesten waarbij we eenmaal per jaar de relaties in ons leven appreciëren met dezelfde dozen chocolade, boeketten en cadeaubons, die vaak hun houdbaarheidsdatum voorbij schrijden in de kast.

Voor al deze routines geldt hetzelfde. De actie is er maar de intentie is vaak zoek. De pure kwaliteit van aandacht, oprechte interesse, welgemeende dankbaarheid is iets wat je niet in een routine kan gieten. Het is iets dat enkel kan beleefd worden in een authentiek contact met de ander in het moment.

Op dankbaarheid plak je geen datum. Een oprechte opflakkering van passie laat zich niet inboeken.

Echt zijn met, bij de ander, of het nu je partner is, je vader, je broer, je schoonzus, je collega, je baas of je kind, dat doe je in het moment.

Op een moment dat je voelt dat het gemeend is, en dat je echt ruimte hebt voor de ander. Niet omdat het moet of omdat het ‘hoort’ maar omdat je het wilt. Probeer het zelf maar eens en voel het verschil. Zowel bij jezelf als bij de ander.

Vind je dat moeilijk, dan hebben we een wondermooie 3-daagse relatietraining om je te ondersteunen in het hebben van een diepere verbinding en bewustere communicatie met de mensen die je dierbaar zijn, inclusief die ene hele belangrijke: jezelf.

Van 25 tot 27 mei vindt onze Mastery of Relationships plaats in La Foresta, temidden van de groene bossen van Meerdaal en Vaalbeek. De training is toegankelijk voor singles en koppels. Overnachting ter plaatse is mogelijk.

Kostprijs training: €1.095 inclusief btw

(incl. catering, excl. accommodatie)

Early bird korting tot 30 april: €895

Meer info kan je lezen op www.creativeconsciousness.be/masteryofrelationships of contacteer ons gerust als je een vraag hebt: info@creativeconsciousness.be.

Rechtstreeks registreren kan je hier.

ENGLISH VERSION

Relationships without routines

Routines. They tend to come in hand when you use them consciously. Whether it is to implement a new healthy habit, to provide some daily structure for your toddler or to make working together become more efficient in your company.

Unfortnately, routines are also one of the main causes to ruin spontaneity and authenticity. For example, in the relationship to your partner, when sex and pasion are being put on the agenda as the next must do. When the weekly meet-up with your parents in law has started to go hand in hand with eyeballing and sighs of frustration. Or when you start to notice that the regular phonecalls with your mother have become a repetition of themselves so you don’t even bother to really listen anymore.

Mother’s day, Father’s day, Valentines Day… they are all forms of routine. Imposed festivities, through which we appreciate once a year our beloved ones through the same boxes of chocolate, bouquets of flowers and gifbtboxes, that ususally come to parish in the cupboard.

For all these routines, the same principle applies. The action is present, but most of the time without the actual intention. The pure quality of attention, sincere interest, heartfelt gratitude, … these are things that can not be put into a routine. They can only be experienced in the authentic connection with another person in the moment itself.

You can not put a date on gratitude. A flare of passion can not be scheduled. To really be with another human being, whether it is your partner, your father, your brother, your sister in law, your colleague, your employer or your child, can only happen in the here and now.

In a moment that you feel that it is truly sincere and that you have space for the other. Not because you need to to or because you are supposed to but because you want to. Just try it for yourself and experience the difference. Both in yourself as in the other.

If you find this rather challenging, we have a beautiful 3-day relationship training to support you in having that deeper connection and more conscious communication you desire with the people close to you, including that very special someone: You!

Our Mastery of Relationships is happening from 25-27th of May in La Foresta, Leuven with lead trainer Mareli Kruger. The training is open to both singles as couples. Accomodation in the venue can be booked through us if necessary.

Price of the training: €1.095 inclusief btw

(incl. catering, excl. Accommodation

Early bird discount until April 30th: €895

More info on www.creativeconsciousness.be/masteryofrelationships

Or book your seat here.