top of page

In 5 eenvoudige stappen naar meer zelfrespect


Ik vertel mezelf dat ik mezelf voldoende respecteer, maar als ik kijk naar wat ik in mijn leven creëer, zie ik hoe vaak ik over mijn grenzen laat gaan.

Hoe moeilijk ik het vind om ‘neen’ te zeggen tegen mensen die dicht bij me staan. Wat een moeite het me kost om mijn woord naar mezelf niet te breken als er weerstand komt tegen mijn eerste ‘neen’. Ik zie hoe makkelijk ik breek, toegeef, compromitteer… Om vervolgens boos te worden omdat ‘de ander’ me niet respecteert.

Het gebeurt regelmatig dat ik denk: ‘Ach, wat maakt het uit, ik ga hier niet moeilijk over doen’… Om nadien te merken dat iets binnenin niet goed aanvoelt. En dat is natuurlijk volkomen normaal: ik had met mezelf een ‘afspraak’ gemaakt die vervolgens zonder enig ‘respect’ wordt gebroken.

Eigenlijk is het bijna een ‘kip en ei verhaal’: hoe kan je verwachten dat de ander je respecteert als je niet integer kan zijn naar jezelf? Vandaar dat ik mezelf ben gaan oefenen in een nieuwe manier om meer respectvol om te gaan met mezelf.

Die manier wil ik graag delen.

1. Vraagstelling

Stel jezelf de vraag: wat heb ik nu het meest van al nodig? Los van de ander, los van de omstandigheden…

2. Reactie of creatie?

Check of je gewenste actie(s) een reactie is op de omstandigheden of iets wat je écht wilt ervaren in dat specifieke moment (creatie).

3.Voel je lichaam

Leef je even in in het nemen van een van de mogelijke acties en voel wat dit met je lichaam doet. Is er contractie of expansie? Is er contractie, probeer dan een ander scenario tot je voelt dat je lichaam terug ‘ademt’, ruimte heeft.

4. Beslis in totaliteit

Als je beslist, beslis dan in totaliteit. Laat geen ‘gaten’, kijk niet terug om en heb geen spijt. Neem je beslissing omdat ze volledig in lijn ligt met wie je wil zijn en met wat je nodig hebt.

5. Bewust compromitteren

Merk je dat je een beslissing gaat maken die toch niet helemaal in lijn ligt met wat je wilt? Maar doe je het wel bewust voor een ander? Check dan even intern wat er nodig is voor jou om er ook op deze manier 100% achter te staan en handel daarnaar.

Misschien geef je toe onder een bepaalde voorwaarde, misschien maak je een belofte aan jezelf om de dingen terug op een andere manier in balans te krijgen… Voel wat je lichaam aangeeft als zijnde noodzakelijk voor jou om ‘compleet’ te zijn met je beslissing en ze respectvol naar jezelf te maken.

Veel succes!

bottom of page