Roots & Wings, het boek


De vraag waarmee ouders vaak bij me komen is hoe ze iets kunnen veranderen aan het gedrag van hun kinderen. Hoe ze hun kinderen beter onder controle krijgen, hoe ze hen beter kunnen doen luisteren, hoe ze hen kunnen kalmeren, aan het praten krijgen, uit hun schulp krijgen…


Uit de stoïcijnse zienswijze leerde ik dat we een onderscheid kunnen maken in de dingen waar we controle over hebben en de dingen waar we geen controle over hebben.

Vanuit die levensleer gooi ik dan ook graag een eerste perspectief open.

Wat als onze kinderen niet thuishoren in de categorie waar we controle over hebben, maar in de categorie waar we geen controle over hebben?

Een perspectief dat 180 graden indruist tegen het oude opvoedingssysteem waarin kinderen moesten luisteren naar hun ouders en andere externe autoriteiten.

Een perspectief ook, dat ons uitdaagt om bewust naar onszelf te kijken, want wat als de oude gekende werkwijzen van controle, hiërarchie en het ‘ik weet het beter dan jou omdat ik (de) ouder ben’ niet meer van kracht zijn. Wat dan?


Wat als we ons als zorgdragers, ouders en leerkrachten zouden focussen op datgene waar we wél controle over hebben, zijnde onszelf en de manier waarop wij ons gedragen als bewuste ouder?

Wat als wij zouden inzien dat onze kinderen zich niet vormen op basis van wat wij zeggen maar van wie wij zijn en hoe wij handelen?

Ik neem jullie graag mee doorheen een andere manier van kijken. Naar jezelf als kind, als zorgdrager en als mens, teneinde een solide fundament te kunnen creëren voor het rolmodel dat jij kiest te zijn voor de volgende generatie.